𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 𝐍𝐎𝐁𝐘𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟑

𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 𝐍𝐎𝐁𝐘𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟑

Residential: 13.2824

Commercial: 12.3583

Industrial: 11.3188

Ang PAGTAAS sa presyo sa kuryente sa bulan sa Nobyembre 2023 resulta sa pagtaas sa Generation ug Transmission Charges.

Daghang Salamat.