ğğŽğ–ğ„ğ‘ 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 ğ„ğğ„ğ‘ğŽ ğŸğŸŽğŸğŸ’

ğğŽğ–ğ„ğ‘ 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 ğ„ğğ„ğ‘ğŽ ğŸğŸŽğŸğŸ’

Residential: 12.4267

Commercial: 11.5044

Industrial: 10.3632

Ang PAG-UBOS sa presyo sa kuryente sa bulan sa Enero 2024 resulta sa pag-ubos sa Generation ug Transmission Charges.

Daghang Salamat.

Wala gihapon nag- usab ang singil sa Distribution, Supply, and Metering Charges ug RFSC sa kantidad nga P1.5372/kWh nga maoy maadto sa atong Electric Cooperative ug magamit sa operasyon niini.