𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 𝐏𝐄𝐁𝐑𝐄𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 𝐏𝐄𝐁𝐑𝐄𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒 Residential: 12.1392 Commercial: 11.4104 Industrial: 10.0136 Ang PAG-UBOS sa presyo sa kuryente alang sa bulan sa Pebrero 2024 resulta sa pag-ubos sa Generation ug Transmission Charges.

Continue Reading𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 𝐏𝐄𝐁𝐑𝐄𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒 Residential: 12.4267 Commercial: 11.5044 Industrial: 10.3632 Ang PAG-UBOS sa presyo sa kuryente sa bulan sa Enero 2024 resulta sa pag-ubos sa Generation ug Transmission Charges. Daghang Salamat. Wala gihapon nag- usab ang singil sa Distribution, Supply, and Metering Charges ug RFSC sa…

Continue Reading𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 𝐃𝐈𝐒𝐘𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟑

𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 𝐃𝐈𝐒𝐘𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟑 Residential: 12.9848 Commercial: 11.9651 Industrial: 10.8858 Ang UBOS sa presyo sa kuryente sa bulan sa Disyembre 2023 resulta sa pag-ubos sa Generation ug Transmission Charges. Daghang Salamat.

Continue Reading𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀 𝐃𝐈𝐒𝐘𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟑